Strona główna MW | Prace studenckie | Dydaktyka | Projekty własne | Inne | Lab Rob

Marek Wnuk
 
Program zajęć laboratoryjnych SyWiz 2010
 
Data Nr Temat ćwiczenia
WTP WTN CZP CZN
23.02 02.03 25.02 04.03 EX0 Wprowadzenie, szkolenie BHP, program zajec, prezentacja stanowisk.
09.03 16.03 11.03 18.03 EX1 Dyskretyzacja i kwantyzacja.
30.03 13.04 08.04 31.03 EX2 Histogram, transformacje punktowe i globalne.
20.04 27.04 22.04 29.04 EX3 Filtry i transformacje lokalne.
04.05 11.05 06.05 01.06 EX4 Korekcja jasnosci tla.
18.05 08.06 20.05 10.06 EX5 Progowanie i operatory krawedzi.
--.-- --.-- --.-- --.-- EX6 Indeksowanie i parametryzacja obiektow.


Marek Wnuk (c) 2010 mw