Literatura

Informacje

Robot Khepera to dwukołowy robot mobilny zaprojektowany do celów badawczych i edukacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania z robotem oraz opis jego konstrukcji są dostępne w podręczniku użytkownika (Khepera User Manual).

Zdjęcia

khepera1 khepera2

Więcej zdjęć...