Laboratorium robotyki
Pasek menu
Strona główna | Laboratorium 010 | Dydaktyka | Specjalność ARR | Kamery | Inne

Plan zajęć w Pracowni Robotyki
1995/1996, Semestr zimowy

Tydzień nieparzysty i tydzień parzysty


Tydzień nieparzysty


godz. | Poniedziałek | Wtorek       | Środa       | Czwartek     | Piątek       | 
od-do |              |              |             |              |              |
------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
 7- 8 |              |              |             | IV/EZ1       |              |
------|--------------|--------------|-------------|              |--------------|      
 8- 9 |              |              |             | Aparatura    |              |
------|--------------|--------------|-------------|              |--------------|
 9-10 |              | IV/EUE       |             | mikroproc.   |              |
------|--------------|              |-------------|              |--------------|             
10-11 |              | Podstawy     |             | L.           |              |
------|--------------|              |-------------|--------------|--------------|
11-12 |              | robotyki     | IV/ARR      |              | IV/ARR       |
------|--------------|              | Systemy     |--------------| Sys. mikrop. |
12-13 | IV/ESA       | L.           | wizyjne P.  |              | w automat. P.|
------|              |--------------|-------------|------------- |--------------|
13-14 | Podstawy     |              | IV/ARR      |              |              |
------|              |--------------|             |--------------|--------------|            
14-15 | robotyki  L. |              | Sys. mikrop.|              |              |
------|--------------|--------------|             |--------------|--------------|
15-16 |              | IV/EZ1       | w autom. L. |              |              |
------|--------------|              |-------------|--------------|--------------|
16-17 |              | Aparatura    |             |              |              |
------|--------------|              |-------------|--------------|--------------|
17-18 |              | mikroproc. L.|             |              |              |
------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
18-19 |              |              |             |              |              |
------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
19-20 |              |              |             |              |              |
------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
20-21 |              |              |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------|

Tydzień parzysty


godz. | Poniedziałek | Wtorek       | Środa       | Czwartek     | Piątek       | 
od-do |              |              |             |              |              |
------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
 7- 8 |              | IV/EUE       |             |              |              |
------|--------------|              |-------------|--------------|--------------|      
 8- 9 |              | Podstawy     |             |              |              |
------|--------------|              |-------------|--------------|--------------|
 9-10 |              | robotyki     |             |              |              |
------|--------------|              |-------------|--------------|--------------|             
10-11 |              | L.           |             |              |              |
------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
11-12 |              |              | IV/ARR      |              | IV/ARR       |
------|--------------|--------------| Systemy     |--------------| Sys. mikrop. |
12-13 | IV/ESA       |              | wizyjne P.  |              | w automat. P.|
------|              |--------------|-------------|------------- |--------------|
13-14 | Podstawy     |              | IV/ARR      |              |              |
------|              |--------------|             |--------------|--------------|            
14-15 | robotyki  L. |              | Sys. mikrop.|              |              |
------|--------------|--------------|             |--------------|--------------|
15-16 |              | IV/EZ1       | w autom. L. |              |              |
------|--------------|              |-------------|--------------|--------------|
16-17 |              | Aparatura    |             |              |              |
------|--------------|              |-------------|--------------|--------------|
17-18 |              | mikroproc. L.|             |              |              |
------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
18-19 |              |              |             |              |              |
------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
19-20 |              |              |             |              |              |
------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
20-21 |              |              |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------|

Artur Palewski,
02.10.1995