Interfejsy Obiektowe - Laboratorium

Grupy laboratoryjne

 1. WT/N 08:00-11:00
 2. WT/P 08:00-11:00
 3. CZ/N 09:00-12:00
 4. CZ/P 09:00-12:00

Uwagi i zasady zaliczenia

 1. Podczas zajęć laboratoryjnych jest projektowane i realizowane urzadzenie elektroniczne.
 2. Praca odbywa się w grupach dwuosobowych.
 3. Nieodłączną częścią realizowanego projektu jest jego dokumentacja.
 4. Pomiędzy drugim a trzecim terminem zajęć (patrz harmonogram) grupa zobowiązana jest przesłać (e-mailem) do prowadzącego specyfikację załóżeń i funkcjonalności.
 5. Harmonogram prac:

  Termin zajęćZagadnienia
  1. (1/2)Wprowadzenie, BHP.
  2.Specyfikacja założeń i funkcjonalności.
  3.Schemat układu, rysunek montażowy, rozpoczęcie montażu.
  4.Montaż, uruchamianie, strojenie, korekty.
  5.Montaż, uruchamianie, strojenie, korekty.
  6.Montaż, uruchamianie, strojenie, korekty.
  7.Montaż, uruchamianie, strojenie, korekty.
  8.Oddawanie projektu, zaliczenie

 6. Istnieje możliwość realizowania własnego zagadnienia po uprzednim zgłoszeniu tego faktu prowadzącemu poprzez wysłanie e-maila, w odpowiednim terminie, z następującymi informacjami:
  1. Imiona i nazwiska członków grupy
  2. Termin zajęć
  3. Tytuł projektu
  4. Zwięzły opis najważniejszych części projektu wraz z dopiskiem, która osoba w grupie jest odpowiedzialna za daną część.
   UWAGA: Dokumentacja jest integralną częścią urządzenia a jej wykonanie nie stanowi celu samego w sobie, zatem nie powinna być wymieniona w tym punkcie.
 7. Na ocenę końcową z laboratorium składa się:
  • wykonanie układu,
  • poprawność jego dokumentacji,
  • aktywność na zajęciach.
 8. Zastrzegam sobie prawo do zmiany powyższych reguł w uzasadnionych (indywidualnych) przypadkach.