Laboratorium Podstaw Robotyki prowadzone jest w Laboratorium 010, C-3.

Laboratorium 010, C-3

Strona internetowa laboratorium 010, C-3

Tematy ćwiczeń

  1. Robot przemysłowy ABB IRB1400 - opis stanowiska
  2. Obsługa i programowanie robota FANUC LR Mate 200iC - opis stanowiska
  3. Śledzenie trajektorii robotem mobilnym Epuck

Kolejność wykonywania ćwiczeń

 Terminy
IIIIII
Grupa 1123
Grupa 2231
Grupa 3312

Informacje dotyczące zaliczenia (grupa mgr inż. Mireli Kaczmarek)

  1. Ocena końcowa kursu wystawiana jest na podstawie obecności, kartkówek, oddanych sprawozdań oraz aktywności na zajęciach.
  2. Na każdych zajęciach obdywa się kartkówka (5 minut na początku zajęć). Wszystkie kartkówki muszą zostać zaliczone na ocenę pozytywną.
  3. Sprawozdanie (wersja papierowa) należy dostarczyć na końcu zajęć.

Informacje dotyczące zaliczenia (grupa dr Joanny Ratajczak)

  1. Ocena końcowa kursu wystawiana jest na podstawie obecności, oddanych sprawozdań oraz aktywności na zajęciach.
  2. Sprawozdanie (wersja papierowa) należy dostarczyć prowadzącej na końcu zajęć.
  3. Każde spóźnienie obniża odpowiednio ocenę.

UWAGI

Joanna Ratajczak,
(c) 06.10.2016r

Valid HTML 4.01 Transitional