Programowanie Obiektowe

Program testujący - interfejs graficzny użytkownika
Test uruchamiamy po zalogowaniu się na serwer panamint poprzez podanie polecenia
    ~bk/xsttest
lub podobnego. Konkretną postać polecenia podaje prowadzący na początku zajęć. Po uruchomieniu programu ukazuje się okienko dialogowe. W pozycji Osoba prowadząca z rozwijanej listy należy wybrać osobę prowadzącą zajęcia. Wspomniana osoba poda kod startu testu, co po naciśnięciu przycisku Akceptuj powoduje uruchomienie właściwego testu.

Po przejściu do fazy testu, cały ekran wypełni okienko przedstawione poniżej. Jedyna różnica będzie polegała na tym, że nie będzie ono miało nagłówka.


Wyświetlana informacja nie zawiera żadnego pytania. Opóźnia jedynie start zasadniczej części testu i daje możliwość jego spokojnego rozpoczęcia. Opóźnienie to nie trwa dłużej niż 30 sekund. Czas jest odliczany w lewym dolnym rogu ekranu. Na przykładowym zrzucie ekranu w tym miejscu widnieje liczba 17. Można to opóźnienie skrócić naciskając przycisk "Rozpocznij test". Po prawej stronie kontrolki z czasem na nieco ciemniejszym tle wyświetlana jest ilość zadanych pytań oraz ilość wszystkich pytań, które mają zostać zadane. Na przykładowym zrzucie ekranu w tym miejscu jest napis "0/30".
Na dole po lewej stronie wyświetlany jest jednolinijkowy test informujący o tym jaka akcja ze strony użytkownika jest oczekiwana lub co może on zrobić.

Po rozpoczęciu testu w górnej części ekranu ukazuje się opis problemu, co jest przedstawione na poniższym zrzucie ekranu.Jeśli tekst nie mieści się, to można belkę podziału ekranu przesuwać, jak też przewijać zawartość okienka korzystając z suwaka po prawej stronie. Na zaznajomienie się z treścią problemu jest zwykle od 60 do 90 sekund. Jeśli ktoś chce szybciej przejść do pytań, to można umożliwia to przycisk "Dalej".

Treść pytania ukazuje się w dolnej części okienka, tak jak to jest widoczne poniżej.De facto wyświetlany tekst zazwyczaj nie jest pytaniem. Jest to rodzaj twierdzenia, które odnosi się do przedstawionego powyżej problemu. Należy ocenić jego prawdziwość, tzn. czy faktycznie jest tak, jak to jest sugerowane w przedstawionym tekście (naciskamy wówczas przycisk "Tak"). Czy też tekst ten nie zawiera poprawnej odpowiedzi. Naciskamy wówczas "Nie". W przypadku braku pewności można nacisnąć przycisk "Nie wiem".

Jeżeli zostanie naciśnięty jeden z klawiszy przed upływem zadanego czasu, to następuje automatyczne przejście do opisu następnego problemu. Przejście to następuje również wtedy, gdy nie zostanie naciśnięty żaden klawisz. Ocena punktowa braku odpowiedzi jest równoważna z wyborem odpowiedzi "Nie wiem".