Planowanie wirtualnych ścieżek ruchu systemu motion control

Opis ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie ze sposobami realizacji produkcji filmowych z wykorzystaniem manipulatora robotycznego typu motion control. Ćwiczenie jest realizowane we wrocławskim Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA (ul. Wystawowa 1).

Literatura

Materiały dodatkowe