Obsługa i programowanie manipulatora FANUC LR Mate 200iC

Opis ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie ze sposobami sterowania ręcznego i programowania manipulatora FANUC LR Mate 200iC, jego strukturą kinematyczną, a także wyliczenie modelu kinematyki robota i identyfikacja wybranych parametrów geometrycznych. Efektem działań osób biorących udział w zajęciach będzie model kinematyki manipulatora ze zidentyfikowanymi parametrami oraz krótki program pozwalający na manipulację wybranymi przedmiotami. Zajęcia odbywają się w Laboratorium Robotyki, sala 010 C3.

Literatura


Opis stanowiska – kliknij