Obsługa i programowanie robota przemysłowego ABB IRB 1400

Opis ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z obsługą robota przemysłowego firmy ABB typu IRB 1400. Podczas ćwiczenia uczestnicy zajęć nauczą się sterowania ręcznego robotem, jak i podstaw jego programowania, włączając w to procedurę definiowania układu współrzędnych narzędzia. Efektem działań osób biorących udział w zajęciach będzie krótki program sterujący robotem w języku RAPID oraz zdefiniowanie układu współrzędnych związanego z wybranym narzędziem. Zajęcia odbywają się w Laboratorium Robotyki, sala 010 C3.

Literatura


Opis stanowiska – kliknij