Obsługa i programowanie robotów przemysłowych

Opis ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z obsługą robota przemysłowego firmy ABB typu IRB 1400 lub FANUC LR Mate 200iC/200iD. Podczas ćwiczenia uczestnicy zajęć nauczą się sterowania ręcznego robotem, jak i podstaw jego programowania, włączając w to procedurę definiowania układu współrzędnych narzędzia. Efektem działań osób biorących udział w zajęciach będzie krótki program sterujący robotem oraz zdefiniowanie układu współrzędnych związanego z wybranym narzędziem. Zajęcia odbywają się w Laboratorium Robotyki, sala 010 C3.

Literatura


Opis stanowisk – kliknij lub kliknij