Zastosowanie czujnika głębi Kinect do interakcji z robotem mobilnym

Opis ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie ze sposobami wykorzystania danych pochodzących z czujnika głębi Kinect z poziomu platformy programistycznej ROS i ich integracja w systemie sterowania robota mobilnego. Efektem działań osób biorących udział w zajęciach będzie uruchomienie i przygotowanie do pracy w środowisku ROS czujnika Kinect, identyfikacja danych dostarczanych przez uruchomione węzły, oraz ich wykorzystanie w układzie sterowania robota mobilnego w celu zapewnienia interakcji. Zajęcia odbywają się w Laboratorium Robotów Autonomicznych, sala L1.5 C16 (Technopolis).

Literatura