Własności sonarów ultradźwiękowych

Opis ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z podstawowymi cechami i możliwościami interpretacji pomiarów odległości za pomocą sonarów ultradźwiękowych. Efektem działań osób biorących udział w zajęciach będzie wyznaczenie podstawowych parametrów sonaru, a także przeprowadzenie pomiarów odległości w zaaranżowanych scenach wraz z ich interpretacją. Zajęcia odbywają się w Laboratorium Robotyki, sala 010 C3.

Literatura


Opis stanowiska – kliknij