Ćwiczenie 1 - Praca w systemie Unix, edytor Emacs, kompilator Pascala

Zakres materiału

Rejestrowanie się w systemie Unix: lokalnie i zdalnie (telnet, ssh, scp), zmiana haseł (passwd, yppasswd), system plików, polecenia ls, pwd, cp, mv, rm, mkdir, cd, chmod, cat/more/less, man (man student), flagi poleceń, symbole ., .., *, ?, !, system poczty elektronicznej (mailx/elm/pine), praca w trybie graficznym (startx). Uruchomienie edytora Emacs, podstawy edycji plików, zakończenie pracy z edytorem. Praca z kompilatorem Pascala, usuwanie błędów z programów.

Przebieg ćwiczenia

About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2K.1beta (1.48)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -html_version 3.2,latin2,unicode -split 0 -no_navigation Info1_eka_01_cw

The translation was initiated by Robert Muszyński on 2004-10-05


Robert Muszyński 2004-10-05