Laboratorium 1 - Edycja plików, kompilacja programów w Pascalu

Zakres materiału

Uruchomienie edytora Emacs, podstawy edycji plików, zakończenie pracy z edytorem. Praca z kompilatorem Pascala, usuwanie błędów z programów.

Wymagania wstępne

Przebieg ćwiczenia

About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2K.1beta (1.48)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -html_version 3.2,latin2,unicode -split 0 Info1_mech_01_lab

The translation was initiated by Robert Muszyński on 2003-10-06


Robert Muszyński 2003-10-06