Strona główna | Prace studenckie | Dydaktyka | Projekty własne | Inne

Marek Wnuk
   
Ostateczne zaliczenia
PDF Document Stan z dnia 27.01.2010
Osoby, które jeszcze nie uzyskały wpisu proszę o kontakt e-mailem.
 
Materiały dydaktyczne
Programy zajęć
Kod kursu
ARE3350
Systemy mikroprocesorowe w automatyce I
Autor przedmiotudr inż. Marek Wnuk
Wymiar godzin
(tygodniowo)
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
3 0 0 0 0
Opis kursu Przedmiot jest poświęcony mikroprocesorom i mikrokontrolerom stosowanym w sterownikach przemysłowych. Obejmuje architekturę tych mikrokontrolerów, zasoby sprzętowe, modele programowe, techniki uruchamiania systemów i tworzenia oprogramowania. Wykorzystywane są mikrokontrolery firmy Motorola, systemy modułowe VMEbus, systemy rozproszone LONworks, oprogramowanie uruchomieniowe rezydentne (monitor-debugger) i skrośne, oraz system czasu rzeczywistego OS-9.
Zawartość tematyczna wykładu
Temat Liczba godzin
Wprowadzenie, program wykładu, wymagania. Rozwój mikroprocesorów na przykładzie rodzin M68,budowa i zasoby mikrokontrolera MC68HC05J1A 4
Model programowy i lista rozkazów mikrokontrolera MC68HC05J1A 2
Mikrokontroler MC68HC11E2 - budowa i bloki funkcjonalne 3
MC68HC11E2 - model programowy i przykłady wykorzystania funkcji czasowych 3
Mikrokontroler MC68HC12B32 - istotne rozwinięcie koncepcji HC11 3
Rodzina M68K a MC68332 - CPU32: tryby adresowania i programowanie w asemblerze 3
Modułowy mikrokontroler MC68332 - moduły SIM, QSM 3
Procesor czasowy (TPU) i programowanie w mikrokodzie 3
Oprogramowanie skrośne i uruchomieniowe (asembler, C, symulator, debugger) 3
Systemy modułowe - magistrala VME 3
System operacyjny czasu rzeczywistego OS-9 - modułowa budowa, funkcje jądra 3
Wielozadaniowość, podsystem we/wy i funkcje czasu rzeczywistego w OS-9 3
Systemy rozproszone - protokół MODBUS, system LONworks 3
Przykładowe zastosowania aparatury mikroprocesorowej 3
Literatura
Literatura podstawowa Coffron J., Lokalizacja uszkodzeń w systemach mikroprocesorowych.
King T., Knight B., Programming the M68000.
Kostrzewski J., Motorola 68000 - lista rozkazów mikroprocesora.
Marzec B., Wprowadzenie do standardu magistrali VME.
Triebel W., The 68000 Microprocessor.
Wnuk M., OS-9 - modułowy, wielozadaniowy system czasu rzeczywistego.
Literatura uzupełniająca Katalogi, dokumentacje techniczne i noty aplikacyjne firm:
Motorola, SGS-Thomson, Hitachi, Echelon, PEP Modular Computers, Eltec.
Materiały własne i firmowe dostępne na http:/rab.ict.pwr.wroc.pl
Materiały do zajęć laboratoryjnych dla SuPwA


Marek Wnuk (c) 2000 mw