Strona główna | Prace studenckie | Dydaktyka | Projekty własne | Inne

Marek Wnuk
 
Zaliczenia i egzamin  
PDF Document Zaliczenia seminarium i laboratorium (stan z dnia 15.06.2010).
Prosze sie wpisac na liste zdajacych egzamin (na drzwiach 307 C-3).
Egzamin odbedzie sie 18.06., 21.06. i 22.06. w 307 C-3.
Warunkiem przystapienia do egzaminu jest zaliczenie form towarzyszacych.
PDF Document Zagadnienia na egzamin ustny
 
Materiały dydaktyczne
Programy zajęć
Kod kursu
ARE4360
Systemy mikroprocesorowe w automatyce II
Autor przedmiotudr inż. Marek Wnuk
Wymiar godzin
(tygodniowo)
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
0E 0 2 0 1
Opis kursu Przedmiot jest poświęcony mikroprocesorom i mikrokontrolerom stosowanym w sterownikach przemysłowych. Obejmuje architekturę tych mikrokontrolerów, zasoby sprzętowe, modele programowe, techniki uruchamiania systemów i tworzenia oprogramowania. Wykorzystywane są mikrokontrolery firmy Motorola, systemy modułowe VMEbus, systemy rozproszone LONworks, oprogramowanie uruchomieniowe rezydentne (monitor-debugger) i skrośne, oraz system czasu rzeczywistego OS-9.
Zawartość tematyczna laboratorium
Opis laboratorium Zajęcia laboratoryjne obejmują zapoznanie się z technikami tworzenia i uruchamiania oprogramowania dla systemów mikroprocesorowych różnych typów, począwszy od prostych mikrokontrolerów jednoukładowych MC68HC05, poprzez zaawansowane mikrokontrolery MC68332, do systemów modułowych z magistralą VME. Używane oprogramowanie narzędziowe obejmuje symulatory, asemblery i kompilatory, debuggery zdalne i rezydentne, system operacyjny OS-9.
Zawartość tematyczna seminarium
Opis seminarium Seminarium służy rozszerzeniu zakresu zagadnień związanych z systemami mikroprocesorowymi. Zagadnienia przewidziane do prezentacji przez uczestników obejmuja protokoły i łącza komunikacyjne, magistrale, układy wejścia-wyjścia, architektury mikrokontrolerów itp.
Literatura
Literatura podstawowa Coffron J., Lokalizacja uszkodzeń w systemach mikroprocesorowych.
King T., Knight B., Programming the M68000.
Kostrzewski J., Motorola 68000 - lista rozkazów mikroprocesora.
Marzec B., Wprowadzenie do standardu magistrali VME.
Triebel W., The 68000 Microprocessor.
Wnuk M., OS-9 - modułowy, wielozadaniowy system czasu rzeczywistego.
Literatura uzupełniająca Katalogi, dokumentacje techniczne i noty aplikacyjne firm:
Motorola, SGS-Thomson, Hitachi, Echelon, PEP Modular Computers, Eltec
Materiały własne i firmowe dostępne na http:/rab.ict.pwr.wroc.pl
Program zajęć laboratoryjnych dla SuPwA


Marek Wnuk (c) 2010 mw