Strona główna | Prace studenckie | Dydaktyka | Projekty własne | Inne

Marek Wnuk - CPOS
 
Zaliczenia

Wyniki końcowe kursu dla całego roku
 
Haszówki

Podsumowanie #1-#4 dla całego roku
 
Kolokwia

Wyniki kolokwiów z 23.01.2015r.

Wyniki kolokwium z 29.01.2015r.

Wyniki kolokwium z 5.02.2015r.
 
Laboratoria MW

SRP7 CZP7 CZP9 CZP15 PTP19 SRN7 CZN7 CZN9 CZN15
 
Materiały dydaktyczne
Programy zajęć
Kod kursu
AREK00009
Cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów
Autor przedmiotudr inż. Marek Wnuk
Zespół dydaktycznydr inż. Joanna Ratajczak
Wymiar godzin
(tygodniowo)
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
2 0 1 0 0
Opis kursu Kurs jest poświęcony podstawowym zagadnieniom cyfrowego przetwarzania obrazów i sygnałów ze szczególnym uwzględnieniem obrazów jako sygnalów dwuwymiarowych. Przedstawiane są fazy pobierania, wstępnego przetwarzania (usuwania zniekształceń i zakłóceń), segmentacji (wydzielania cech i obiektów). Omawiane są metody opisywania, na podstawie obrazów, własności obiektów, które pozwalają uzyskać parametry służące do ich rozpoznawania (klasyfikacji) i określania położenia i orientacji.
Zawartość tematyczna wykładu
Temat Liczba godzin
PDF Document Cyfrowe przetwarzanie obrazów i sygnałów - wstęp 1
PDF Document Akwizycja obrazów (fotometria, optyka) 1
PDF Document Dyskretyzacja i kwantyzacja 2
PDF Document Operacje histogramowe, macierz sąsiedztwa, transformacje punktowe 2
PDF Document Transformacje globalne (Fourier) 2
PDF Document Transformacje lokalne (operatory liniowe i nieliniowe) 2
PDF Document Sprzętowa realizacja transformacji lokalnych 2
PDF Document Segmentacja obrazów - progowanie 2
PDF Document Lokalne operatory krawędzi (gradient, Laplace, ...) 2
PDF Document Wybrane metody detekcji krawędzi (Canny, Frei-Chen) 2
PDF Document Aproksymacja krawędzi (transformacja Hougha) 2
PDF Document Operacje morfologiczne (kontur, szkielet, domknięcie, otwarcie) 2
PDF Document Parametryzacja obiektów (momenty geometryczne) 2
PDF Document Stereowizja dwukamerowa 2
PDF Document Analiza ruchu 2
Zawartość tematyczna laboratorium
Opis laboratorium Zajecia laboratoryjne pozwalają zbadać działanie omawianych na wykładzie metod przetwarzania obrazów na rzeczywistych przykładach. Wykorzystywane oprogramowanie (system Harpia wykorzystujący bibliotekę OpenCV w środowisku graficznym X-window) pozwala nie tylko na budowanie złożonych procedur przetwarzania obrazów z procedur elementarnych dostępnych w systemie, ale również na tworzenie własnych procedur w prostym języku graficznym.
System można zainstalować w środowisku Linux.
Literatura
Literatura podstawowa Gonzales R., Woods R., Digital Image Processing, Prentice-Hall, New Jersey, 2002.
Pavlidis T., Grafika i przetwarzanie obrazów, WNT, Warszawa, 1987.
Skarbek W., Metody reprezentacji obrazów cyfrowych, PLJ, Warszawa, 1993.
Tadeusiewicz R., Korohoda P., Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, FPT, Kraków, 1997.
Wnuk M., Materiały do wykładu Systemy Wizyjne (PDF).
Literatura uzupełniająca Bradski G., Kaehler A., Learning OpenCV, O'Reilly, Cambridge, 2008.
Gonzales R. C., Wintz P., Digital Image Processing, Addison--Wesley, London, 1977.
Ballard D. H., Brown C. M., Computer Vision, Prentice--Hall, New York, 1982.
Rosenfeld A., Kak A. C., Digital Picture Processing, Academic Press, New York, 1982.
Stranneby D., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, BTC, Warszawa, 2004.
Wiatr K., Akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych, WNT, Warszawa 2003.
Zieliński T., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań, WKŁ,Warszawa, 2005,2007.
The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing
Dokumentacje techniczne sprzętowych elementów do przetwarzania obrazów (PDF).
Program zajęć laboratoryjnych dla BCPOS


Marek Wnuk (c) 2009-2015 mw

Valid HTML 4.01 Transitional