Strona główna | Prace studenckie | Dydaktyka | Projekty własne | Inne

Marek Wnuk
   
Materiały dydaktyczne
Programy zajęć
Kod kursu
ARES00207L
Systemy informatyczne czasu rzeczywistego
Autor kursudr inż. Marek Wnuk
Wymiar godzin
(tygodniowo)
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
0 0 2 0 0
Opis kursu Kurs przedstawia podstawowe elementy systemów operacyjnych czasu rzeczywistego (modułowość, zarządzanie zasobami systemu, wielozadaniowość, komunikacja między procesami, obsługa wejścia/wyjścia, system plików, komunikacja sieciowa i metody tworzenia aplikacji). Ćwiczenia laboratoryjne pozwalają zapoznać się ze szczegółami implementacji omawianych na wykładzie elementów i ich wykorzystaniem w praktyce. Jako przykład służy modułowy, wielozadaniowy system czasu rzeczywistego OS-9 firmy Microware.
Zawartość tematyczna laboratorium
Opis laboratorium Zajęcia laboratoryjne są prowadzone z wykorzystaniem systemu OS-9 w wersji profesjonalnej, zainstalowanego na modułowych systemach przemysłowych z magistralą VMEbus. W trakcie zajęć uczestnik opanowuje obsługę systemu od strony użytkownika oraz zapoznaje się z praktyczną realizacją i wykorzystaniem poszczególnych funkcji systemu czasu rzeczywistego poprzez tworzenie aplikacji wielozadaniowych, wykorzystywanie mechanizmów komunikacji między procesami i obsługę wejścia-wyjścia.
Literatura
Literatura podstawowa Silberschatz A., Peterson J., Galvin P., - Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa, 1993
Szymczyk P., - Systemy operacyjne czasu rzeczywistego, AGH Kraków, 2003
Wnuk M., - OS-9 - modułowy, wielozadaniowy system czasu rzeczywistego, Raport ICT SPR 31/94, Wyd. PWr., Wrocław, 1994
Wnuk M., Materiały do wykładu o OS-9 (PDF)
Literatura uzupełniająca Dayan P. - The OS-9 Guru, Galactic Industrial Ltd., Durham, 1992
Dibble P., - OS-9 Insights, 3.0 Edition, Microware, Des Moines, 1994 (PDF)
Dokumentacje techniczne OS-9 (dostępne w laboratorium)
FAQ dla OS-9


Marek Wnuk (c) 2010 mw

Valid HTML 4.01 Transitional