Strona główna | Prace studenckie | Dydaktyka | Projekty własne | Inne

Marek Wnuk
   
Ostateczne zaliczenia
PDF Document Stan z dnia 27.01.2010
Osoby, które jeszcze nie uzyskały wpisu proszę o kontakt e-mailem.

 
Materiały dydaktyczne
Programy zajęć
Kod kursu
ETE7133
Aparatura mikroprocesorowa
Autor przedmiotudr inż. Marek Wnuk
Wymiar godzin
(tygodniowo)
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
2 0 1 0 0
Opis kursu Kurs dotyczy mikrokontrolerów jednoukładowych (od ośmio- do trzydziestodwubitowych - na przykładzie 68HC05, 68HC11 i 63332 firmy Motorola), obejmuje różne architektury systemów mikroprocesorowych (jednoukładowe, jednopakietowe, modułowe - standard VMEbus, rozproszone - LONworks), oprogramowanie uruchomieniowe i systemowe (monitor-debugger, oprogramowanie skrośne, system czasu rzeczywistego OS-9). Laboratorium pozwala na praktyczne zapoznanie się z z budową i oprogramowaniem mikroprocesorowych sterowników i systemów sterowania na przykładzie systemów edukacyjnych firmy Motorola i modułowych systemów przemysłowych (VMEbus) z systemem operacyjnym OS-9.
Zawartość tematyczna wykładu
Temat Liczba godzin
Wstęp, program, rozwój mikroprocesorów na przykładzie rodzin M68 2
Zasoby mikrokontrolera MC68HC05J1 2
Model programowy i lista rozkazów CPU05 2
Mikrokontroler MC68HC11E2 - zasoby sprzętowe 2
MC68HC11E2 - programowanie funkcji timer-a 2
Oprogramowanie skrośne - asembler, C, symulator, debugger 2
Mikrokontroler MC68332 (SIM, QSM) 2
Rodzina M68K a CPU32 - architektura i tryby adresowania 2
Procesor czasowy (TPU) 2
Magistrala VME a rodzina M68K 2
Modułowa budowa systemu operacyjnego OS-9 2
Wielozadaniowość i funkcje czasu rzeczywistego 2
Rozproszony system LONworks 2
Przykładowe zastosowania aparatury mikroprocesorowej 2
Zawartość tematyczna laboratorium
Opis laboratorium Uruchamianie prostych aplikacji z mikrokontrolerem MC68HC05J1 (ICS05J1A). Wykorzystanie oprogramowania skrośnego do tworzenia programów dla mikrokontrolerów MC68HC05. Wykorzystanie funkcji czasowych i przerwań w MC68HC05 Programowanie MC68332 w języku asemblera i C. Uruchamianie programów przy pomocy symulatora i wbudowanego debuggera (BDM).
Literatura
Literatura podstawowa Coffron J.W., Lokalizacja uszkodzeń w systemach mikroprocesorowych
Kostrzewski J., Motorola 68000 - lista rozkazów mikroprocesora
King T., Knight B., Programming the M68000
Marzec B., Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus
Triebel W.A., Singh A., The 68000 Microprocessor
Wnuk M., OS-9 - Modułowy, wielozadaniowy system czasu rzeczywistego
Literatura uzupełniająca Katalogi, dokumentacje techniczne i noty aplikacyjne firm:
Motorola, SGS-Thomson, Hitachi, Toshiba, Echelon.
Materiały własne i firmowe dostępne na http:/rab.ict.pwr.wroc.pl
Program zajęć laboratoryjnych dla ApaMik


Marek Wnuk (c) 2000 mw