Konfiguracja uzytkownika
 

Aby moc korzystac z pakietu Khoros nalezy przed pierwszym uruchomieniem wywolac skrypt konfiguracyjny kconfigure i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

> cd $HOME
> <KHOROS_INSTALL_DIR>/bin/kconfigure

Skrypt tworzy katalog .Khoros oraz plik .khoros_env.sh zawierajacy odpowiednie ustawienia i zmienne srodowiskowe dla systemu. Jesli uzytkownik posiada plik rejestracyjny powinien go skopiowac do katalogu .Khoros. Aby odpowiednie zmienne zostaly ustawione nalezy wywolac komende

> source .khoros_env.sh

Gdy uzytkownik wymaga, aby zmienne srodowiskowe dla pakietu Khoros byly ustawione przy kazdorazowym logowaniu powinien dopisac odpowiednia linie w jednym z plikow uruchamianych podczas logowania.AH 2000