Instalacja
 

Przedstawiona procedura dotyczy standardowej instalacji na jednym komputerze. Podane przyklady odnosza sie do przeprowadzonej  instalacji na komputerze rab i poprzedzone sa znakiem >.

Chcac zainstalowac pakiet Khoros z plyty CD-ROM nalezy utworzyc katalog, nazywany w tym dokumecie <KHOROS_DISTRIB_DIR>,
skopiowac do niego plik Khoros.tgz,  a nastepnie dokonac rozpakowania skopiowanego pliku.

> mkdir <KHOROS_DISTRIB_DIR>
> cd <KHOROS_DISTRIB_DIR>
> cp /cdrom/Khoros.tgz .
> tar -xzf Khoros.tgz

Zainstalowane skladniki pakietu powinny znalezc sie w katalogu docelowym, nazywanym dalej <KHOROS_INSTALL_DIR>.  Katalog ten nalezy utworzyc, uruchomic skrypt instalcyjny i postepowac zgodnie ze wskazowkami pojawiajacymi sie na ekranie.

> mkdir <KHOROS_INSTALL_DIR>
> cd <KHOROS_INSTALL_DIR>
> <KHOROS_DISTRIB_DIR>/kinstall

Majac zainstalowane pliki zrodlowe programow, bibliotek i dokumentacji nalezy dokonac ich kompilacji. W tym celu nalezy uruchomic skrypt kbuild. Nalezy pamietac o dodaniu katalogu <KHOROS_INSTALL_DIR>/bin do sciezki.

> cd <Khoros Installation Directory>
> bin/kbuild

Szczegolowy opis procedury instalacji zawiera  http://rab.ict.pwr.wroc.pl/khoros_root/manual/manual/InstallGuideFTP/main_toc.html

Ponizej zamieszczona zostala lista poprawek, ktore nalezy wprowadzic w plikach zrodlowych pakietu. Kazda pozycja zawiera sciezke, plik, oryginalna oraz poprawiona wersje. Liczby oznaczaja numery linii w poszczegolnych plikach zrodlowych.
 

/vision/Khoros.2.2.0.0/bootstrap/objects/library/kexpr/src
Makefile
Old: 15 YFLAGS = -d
New: 15 YFLAGS = -d -t
 

/vision/Khoros.2.2.0.0/bootstrap/objects/library/kutils/src
Makefile
Old: 34 LOCALDEFINES = -D_POSIX_SOURCE
New: 34 LOCALDEFINES = -D_POSIX_SOURCE -D_XOPEN_SOURCE
 

/vision/Khoros.2.2.0.0/bootstrap/objects/library/kutils/src
internals.h
Old: 93 extern C int gethostname  PROTO ((char *, int));
New: 93 extern C int gethostname  PROTO ((char *, size_t));AH 2000